Naturgruppen

Fokus på motion i naturen.

I Naturgruppen tilbydes borgerne dagligt aktiviteter med fokus på naturen, udelivet, motion og daglige snakke om, hvad der foregår i samfundet. Naturen bruges hver dag, uanset vind og vejr til at sanse, dufte, føle og smage på naturen. Gruppen motionerer på stier, i skove og bakker m.m. Naturen har uanet muligheder for at styrke mennesket både fysisk, psykisk og social, hvor ved naturen er omdrejningspunktet for det daglige arbejde i naturgruppen.

Der tilbydes dans, outdoor fitness og vejledning i at spise sundt, og gruppen deltager i forskellige idrætsaktiviteter gennem Handicapafdelings idrætstilbud BKS. Der laves mad over bål, kreative ting af naturen og ugentlig arrangeres ture ud af huset til andre natur og motionsområder.

Kontakt

Naturgruppen
Tlf. 4193 6967

Skriv til naturgruppen