Velkommen til Hjørring Kommunes dagtilbud på Handicapområdet

Hjørring Kommune har forskellige tilbud inden for voksenområdet. Overordnet opdeles de i 2 områder, som hver især har forskellige tilbud.

 

Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103)

Aktivitets- og samværstilbuddene (Servicelovens §104)