Vester Thirup

Et samlingssted for flere grupper, med fysisk aktivitet.

Vester Thirup er et dagtilbud i landlige omgivelser udenfor Hjørring by, hvor der er plads til 35 borgere. Der er ca. 12 medarbejdere ansat med socialpædagogiske baggrund og enkelte medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse eller mange års erfaring indenfor specialområdet. Vester Thirup ligger i naturskønne omgivelser, et hoved hus med flere grupperum, toiletter (intet handicaptoilet), motionsrum og diverse værksteder. Der er højt til himlen og plads, da borgerne har brug for at komme ud, være tæt på naturen og få stimuleret deres sanser. Det er et dagtilbud, hvor der tilbydes mange forskellige fysiske aktiviteter udendørs ud fra  naturen, udelivet og motion. Borgerne såvel medarbejdere lærer at passe på naturen, dyrene, laver aktiviteter og producerer ting i og af naturen. Vester Thirup går forrest ift. bæredygtighed, er en repræsentant for Hjørring som Naturkommune og følger de 17 verdensmål i håb om på sigt at blive ambassadører for de 17 verdensmål. De borgere, som gerne vil være på Vester Thirup, skal have et ønske at  være fysisk aktiv hver dag.

Via dagtilbuddet er det muligt periodevis at deltage i idrætsaktiviteter gennem BKS - Hjørring Kommunes idrætstilbud indenfor handicapområdet. Borgerne er også selv velkommen til at tage afsted til aktiviteter i BKS.

Årligt er der pædagogstuderende, pau studerende og medarbejdere i virksomhedspraktik, som afvikler deres praktikforløb i de forskellige grupper.

Kontakt

Anne Mette Drustrup
Afdelingsleder for §104
Tlf.: 4122 6455

Skriv til Anne Mette