Satellitten

Fælles og individuelle aktiviteter.

Gruppen er placeret i hovedbygningen på NBV med 2 grupperum og tilhørende handicaptoiletter, en fælleskantine og sanserum. Borgerne har brug for støtte og hjælp både fysisk, psykisk og socialt.

Borgerne tilbydes dagligt forskellige former for aktivitet såsom wellness, musik, fælles aktiviteter (Feel Good way, dansesnor, trommer og sang/ musik m.m.), sport, historie læsning, kreative aktiviteter, banko, disko, busture, gåture, Wii, IPad, hestesimulator og sanseintegration m.m.

Kontakt

Satellitten
Tlf. 7233 6465

Skriv til Satellitten