Slusen

Et tilbud indenfor autismeområdet


Slusen er et dagtilbud til voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne - specielt indenfor autismespektret-  under Serviceloven §104, hvor der er plads til 9 borgere. Der er 3 medarbejdere ansat med socialpædagogiske. 2 gange om året er der pædagogstuderende, som afvikler deres praktikforløb i gruppen. Slusen ligger på samme adresse som VIKA´ (§103 SEL).

Slusen er placeret i Hjørring by og bygget op som et barakmiljø med flere mindre rum, motionsrum, computerrum, stor grøn have og tæt på indkøbsmuligheder. Tilbuddet er særligt tilrettelagt for unge med autisme eller asperger med mulighed for skærmende omgivelser. Borgerne tilbydes dagligt aktiviteter som er struktureret, forudsigelige og indenfor borgernes interesseområde. F.eks. motion, madlavning, indkøb, ture ud af huset, samfundssnak, musik, spil, IT, kreative aktiviteter, bål og havearbejde m.m.

I det socialpædagogiske arbejde tages der fagligt udgangspunkt i autismepædagogikken.

Via Slusen er det muligt periodevis at deltage i idrætsaktiviteter gennem BKS - Hjørring Kommunes idrætstilbud indenfor handicapområdet. Borgerne er også selv velkommen til at tage afsted til aktiviteter i BKS.

Kontakt

Slusen
Tlf. 4193 6991

Skriv til Slusen

Afdelingsleder
Anne Mette Drustrup
Tlf. 4122 6455

Skriv til Anne Mette