Slusen

Et tilbud indenfor autismeområdet

Slusen er et samværs- og aktivitetstilbud (§ 104) til voksne borgere over 18 år. Tilbuddet er primært rettet mod borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Slusen har plads til 8 borgere. Der er ansat 3 socialpædagoger med specifikke kurser og efteruddannelser med relation til autismeområdet. 2 gange om året er der 1. års pædagogstuderende, som afvikler deres praktikforløb i gruppen.

Slusen er placeret i Hjørring by og bygget op som et barakmiljø med flere mindre rum, som er funktionsopdelte og med mulighed for skærmende omgivelser. Formålet er at vedligeholde og udvikle borgernes sociale færdigheder, give hjælp til selvhjælp og dermed gøre borgerne så selvhjulpne som mulig.

Borgerne tilbydes dagligt aktiviteter som er struktureret, forudsigelige og indenfor borgernes interesseområde. Der bruges både individuelle dagsskemaer, en samlet oversigtstavle over ugens højdepunkter samt en månedsplan.

Via Slusen er det bl.a. muligt at deltage i idrætsaktiviteter gennem BKS - Hjørring Kommunes idrætstilbud indenfor handicapområdet.

Kontakt

Slusen
Tlf. 4193 6991

Skriv til Slusen

Afdelingsleder
Anne Mette Drustrup
Tlf. 4122 6455

Skriv til Anne Mette