Velkommen til NBV (Nordjyllands Beskyttede Værksted)

NBV i Hjørring er et dagtilbud til voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne under serviceloven §103 og §104.

NBV tilbyder beskyttet beskæftigelse i vores aktivitets- og samværstilbud samt produktionsafdelinger. Borgerne er fordelt efter den enkeltes funktionsevneproduktionsafdelinger og interesser. Du kan læse mere om den enkelte gruppe under aktivitets- og samværstilbud.

Ønsker du at dyrke idræt? Klik her