Hvem er vi på VIKA'?

VIKA' er en del af Hjørring Kommunes (Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet) beskyttede beskæftigelse jf. Serviceloven § 103.

Vores kerneopgave er at skabe rammer så borgernes kompetencer, både de sociale og de arbejdsmæssige, udvikles/vedligeholdes gennem meningsfuld beskæftigelse.

Vi er en arbejdsplads, som løser opgaver for andre virksomheder og for private kunder. Vi har 5 værksteder og 3 serviceområder:

Værksteder:

  • Træværksted
  • Metalværksted
  • Snedkeri
  • Trykkeri
  • Montageværksted

Serviceområder:

  • Serviceteam (pedelfunktion)
  • Køkken/kantine
  • Rengøringsteam

Vi er en meget rummelig arbejdsplads. Vores medarbejdere er fortrinsvis førtidspensionister, der bidrager med det, som er dem muligt på en arbejdsplads. Vi tager hensyn, har plads og overskud til at håndtere mange forskellige skånehensyn. Alle medarbejdere arbejder på forskellige dage og tidspunkter alt efter, hvad der giver mening ift. den enkelte medarbejders hverdag.

Vi beskæftiger 1 afdelingsleder, 12 værkstedsassistenter og ca. 60 §103 medarbejdere. Derudover laver vi arbejdsafklarende praktikker for både jobcenteret og CKU Vendsyssel (STU – Særligt Tilrettelagt Uddannelse for unge under 25 år).

Hvis en §103 medarbejder med tiden ønsker at få et løntilskudsjob til førtidspensionister, kan VIKA' hjælpe med dette.

Køkken og kantineforhold

På REVA har vi et køkken og en kantine. Her kan man købe hjemmelavet, sund og varm mad, morgenmad, drikkevarer, frugt m.m.

Køkkenet og kantinen på REVA hører under Arbejdsmarkedsområdet. Personalet her står for den daglige drift sammen med borgere, der modtager kontanthjælp og under er udredning.