Vester Thirup

Vester Thirup hører under Hjørring Kommune dagtilbud på voksenhandicapområdet og servicelovens §104

Vester Thirup giver iht. Servicelovens §104 tilbud om aktivitet og samvær til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Borgerne har alle en førtidspension som forsørgelsesgrundlag.

Målgruppen

Målgruppen er voksne (18-60 årige) med varig nedsat funktionsevne med hovedvægten lagt på gruppen af psykiskudviklingshæmmede og sentudviklede.

De fleste af borgerne har en forståelig kommunikation, er selvhjulpne i forhold til personlige fornødenheder, og klarer som udgangspunkt selv transporten til og fra Vester Thirup.

Vores mål

Vores hensigt er at skabe plads til alle, med en omgangstone der er behagelig, åben og positiv. Borgerne skal opleve at de har det sjovt, samtidig med de gør nytte.

På Vester Thirup er det sociale og pædagogiske arbejde omkring borgerne prioriteret højt og borgerne kan få lov at prøve mange forskellige arbejdsopgaver. Der lægges vægt på at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, så borgerne uanset ressourcer har noget at vælge imellem. Alle opgaver/aktiviteter er lige meget værd.