Vester Thirupvej

På Vester Thirupvej har vi samlet to af kommunens dagtilbud: Ude & Indegruppen samt autismetilbuddet Slusen.

Vester Thirup

Vester Thirup er et aktivitets- og samværstilbud til voksne, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddet er delt op i en Udegruppe og en Indegruppe.

Fælles værdier

Fælles for Vester Thirupvej er, at det sociale og pædagogiske arbejde omkring borgerne er prioriteret højt, og at de her kan få lov at prøve mange forskellige arbejdsopgaver. Vi lægger vægt på at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, så borgerne uanset ressourcer har noget at vælge imellem.

Her handler det om at skabe udvikling og størst mulig livskvalitet for den enkelte borger. Altsammen med udgangspunkt i dagtilbuddets mål og værdier.