Velkommen til Slusen

Slusen er et samværs- og aktivitetstilbud i henhold til servicelovens § 104 for borgere over 18 år, med sigte på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Tilbuddet er rettet mod unge med gennemgribende udviklings forstyrrelser, primært autisme og aspergers syndrom.

Formålet er at vedligeholde og udvikle sociale færdigheder, give hjælp til selvhjælp og dermed gøre den unge så selvhjulpen som mulig.

Struktur, forudsigelighed og visualisering er en essentiel del af hverdagen. Der bruges individuelle dagsskemaer og en samlet oversigtstavle med dagens gøremål.

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Personale - Slusen

Pernille Horne Ovesen
Socialpædagog autisme dagtilbuddet Slusen
Tillidsrep. for SL
Tlf.: 41 93 75 47

Pia Kristensen
Socialpædagog

Louise Nedergaard Rathleff
Pædagog

Tlf.: 4193 7356
E-mail: slusen@hjoerring.dk

Du kan downloade og udskrive vores folder her