Værksteder

Der er fire værksteder tilknyttet REVA - alle med beskyttet beskæftigelse og erhvervspraktik for nedslidte eller udviklingshæmmede borgere.