Værdier

Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag på hele dagtilbudsområdet.

Her i Slusen arbejder vi med en fast struktur, ikke for strukturens skyld, men for, at skabe tryghed for vores unge. Gennem denne tryghed skaber vi tillid som er grundlæggende for relationsarbejdet med den enkelte. Humor og nærvær er en del af vores hverdag især til vore daglige samlinger, hvor vi deler vidt og bredt. Dette giver en følelse af fællesskab.

Rummelighed og ligeværdighed

vægter vi højt for vores unge. Vi ser de unge som individuelle individer, udviser respekt for deres forskellige interesser. De unge har medbestemmelse i alle de forskellige aktiviteter vi laver og vi afholder ungemøde en gang månedligt, hvor der gives plads til ris og ros.

Åben kommunikation

og tæt tværfagligt samarbejde er en del af vores hverdag. Målet i sidste ende er at udvikle og styrke de unges forskellige kompetencer og færdigheder, for derved at opnå en høj selvværdsfølelse og blive så selvstændig/selvhjulpen som muligt.