Et beskyttet arbejdsliv

På REVA tilbyder vi beskyttet beskæftigelse til borgere med nedsat arbejdsevne og særlige behov.

Det kan være mennesker, der efter mange år på arbejdsmarkedet er blevet udsat for en arbejdsulykke, er nedslidt og påvirket af stress eller mennesker med en udviklingshæmmelse.

På vores fire værksteder har borgeren mulighed for at arbejde i et miljø, der minder meget om det almindelige erhvervsliv, men som tager de hensyn, der er nødvendige, for at den enkelte kan opretholde et rimeligt velfungerende arbejdsliv og udvikle de sociale relationer.

Værkstedsassistenterne varetager her den daglige drift og støtter borgerne i deres jobfunktioner.

Hverdagen på REVA

På REVA er den enkelte med til at præge sin hverdag. Samtidig får borgerne udviklet nye kompetencer, både socialt og fagligt.

De individuelle behov er med i planlægningen af arbejdets udførelse. Her bestræber vi os på at løse opgaverne baseret på den enkeltes ønsker og funktionsniveau.

I vores dialog og samarbejde med borgerne tager vi udgangspunkt i dagtilbuddets fælles værdigrundlag. Her er vores værdier og kommunikationsformer nærmere beskrevet.