Erhvervspraktik

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Særlig Tilrettelagt Uddannelse på Specialskolen for Voksne (SPVV) om at oprette erhvervspraktikforløb for skolens elever.

Hvad får eleven ud af erhvervspraktikken


REVA Hjørring er en professionel samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv, og leverer produkter og pakkeløsninger til både det private og offentlige arbejdsmarked.

Formålet med en erhvervspraktik hos os, er at eleven dels udvikler nye kompetencer, dels får afklaret ressourcer, begrænsninger og behov i en reel arbejdssammenhæng.

På REVA har det høj prioritet, at hverdagen og arbejdet på værkstederne er så erhvervsrettet som muligt. Dette bidrager til, at eleven får en erhvervserfaring, der kan hjælpe vedkommende til at blive parat til at kunne honorere kravene på en almindelig arbejdsplads.

Hverdagen på REVA

REVA Hjørring fungerer som en almindelig arbejdsplads. Det vil sige at eleven møder til faste tider og udfører arbejdet under supervision af værkstedsassistenten. Arbejdstiderne bliver fastsat individuelt, tilpasset den enkelte elevs formåen. Et praktikforløb vil typisk vare i 12 uger, men der er mulighed for andre aftaler.

Opstart af praktikforløb

En erhvervspraktik starter med et møde på REVA på Frederikshavnsvej 70 i Hjørring. Eleven deltager i mødet med sin praktikvejleder fra skolen, og evt. en af elevens kontaktlærere, hvis det er nødvendigt.

På mødet vil vi udveksle viden og erfaringer med henblik på at få opsat konkrete mål og arbejdspunkter for elevens erhvervspraktik. Mødet skal ende ud med en fælles aftale om praktikforløbet.

I løbet af erhvervspraktikken vil vi gennemsnitligt afholde en 4-5 opfølgningsmøder med elev og rådgiver. Antallet af møder aftales individuelt efter behov.