Til Borgere

REVA Hjørring varetager flere funktioner indenfor Hjørring Kommune.

Vores kerneydelse er dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse til borgere med nedsat arbejdsevne og udviklingshæmmelse i henhold til Servicelovens § 103.

Vi samarbejder med Specialskolen for Voksne, Vendsyssel om at tilbyde erhvervspraktik til elever på Særlig Tilrettelagt Uddannelse, der har interesse for at arbejde på vores værksteder.