Historien bag REVA

REVA startede i 1954 i Jernbanegade i Hjørring som Revalideringsinstituttet REVA.

Baggrunden var at Vanføreforeningen ønskede at lave et træningssted for fysisk handicappede.

Få år efter blev REVA de første i provinsen, der lavede arbejdsprøvninger for folk, som var nedslidte på arbejdsmarkedet. REVA blev en selvejende institution med overenskomst med staten og med en bestyrelse, som bl.a. bestod af repræsentanter fra LO og DA, Hjørring Amt, Hjørring Byråd og De Samvirkende Invalideorganisationer.

I 1964 flyttede REVA på Vestbanen og oprettede her maskinværksted, snedkerværksted og systue. Indtil 1970 var sygehusgartneriet tilknyttet REVA.

Nye tider på Frederikshavnsvej 70

I 1976 brændte bygningerne på Vestbanen, og der blev der bygget nye lokaler på Frederikshavnsvej 70.

I 1984 bliver systuen, efter Lee Coopers lukning, omdannet til det nuværende montageværksted.

I 1993 oprettede REVA en kursusafdeling, hvor borgere i arbejdsprøvning var igennem et 14 dages kursusforløb med udarbejdelse af handlingsplan, og REVA havde læger, psykologer og ergoterapeuter m.fl. tilknyttet huset.

Indtil 2012 fungerede REVA Hjørring som revalideringscenter under Jobcentret.
Fra april 2012 overgik REVA til Sundhed, Ældre og Handicap området under Hjørring Kommune, og fokusområdet er nu at tilbyde beskyttet beskæftigelse under Servicelovens § 103.

I 2014 flyttede trykkeriet fra NBV over på REVA.