Hvem er vi på REVA?

REVA er - sammen med NBV, Vester Thirup og Mirabell & Café 33 - en del af Hjørring Kommunes dagtilbud på handicapområdet.

REVA rummer i dag fire værksteder, hvor fem værkstedsassistenter sørger for den daglige drift og de tilknyttede borgerne. Vi er pt. normeret til 25 årspladser.

Vi har indgået et samarbejde med Specialskolen for Voksne, Vendsyssel omkring STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse), hvor vi tilbyder erhvervspraktik til skolens elever.

Derudover samarbejder vi med Kompetencecentret omkring afklaringsforløb af erhvervsevne af sygemeldte borgere.

Kantinen på REVA

Køkken/kantine på REVA hører under Arbejdsmarkedsområdet. De hedder Service team og er et tilbud til borgere på kontanthjælp. Personalet står for daglig drift af køkken/kantine og udredning og støtte til borgere.

I kantinen kan borgere og medarbejdere på REVA købe hjemmelavet, sund og varm mad samt drikkevarer, kage, frugt m.m.

§103

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.