Værdier blandt kollegaer

Vi respekterer og anerkender hinandens forskellige faglighed, kompetencer og perspektiver, så alle føler sig som ligeværdige kollegaer. Vi undrer os fagligt, og adskiller det professionelle og det private.

Det betyder, at vi i hverdagen…

  • lytter til hinanden og er åbne for nye perspektiver
  • er bevidste om, hvornår vi taler fagligt/professionelt eller snakker privat
  • skaber rum til at sætte ord på den faglige undren

Med udgangspunkt i en åben kommunikation sikrer vi et godt samarbejde, hvor vi løser vores kerneopgaver med borgeren i centrum. Vi har en vilje til udvikling, med åbenhed overfor nye tiltag. Vi er gensidigt fleksible og omstillingsparate, både overfor kollegaer, jobbet og ledelsen.

Det betyder, at vi i hverdagen…

  • ikke går og gemmer på ting, men siger ærligt og med respekt for hinanden,hvad vi oplever og tænker
  • ikke er bange for at bede om hjælp – og sige fra
  • giver plads til at prioritere nye tanker og ideer

Vores samarbejde baserer sig på tryghed og tillid, så vi frit kan vise usikkerhed og sårbarhed, og være ægte i mødet med kollegaerne. Vi viser engagement og bruger humor, med respekt for hinandens integritet.

Det betyder, at vi i hverdagen…

  • tør fortælle hinanden, hvis vi har en dårlig dag
  • deler både positive og svære situationer med hinanden
  • stoler på, at vi arbejder hen imod det samme mål

Etikos