Vores mission og værdier

Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag på hele dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune.

For at skabe trygge rammer for vores borgere, tilstræber vi en fast struktur. Tryghed gør, at vi opnår en tillid, der er grundlæggende for relationsarbejdet med den enkelte. Humor og nærvær er en vigtig del af vores hverdag, for når vi møder hinanden med humor og nærvær, styrker det følelsen af fællesskab.

Rummelighed og ligeværdighed vægter vi højt. Vi ser vores borgere som individuelle individer, og udviser respekt for deres forskelle og interesser. I de forskellige aktiviteter på dagtilbudsområdet, har vi fokus på borgernes medbestemmelse.

Åben kommunikation og tværfagligt samarbejde er en del af vores hverdag. Det endegyldige mål er at styrke borgernes udvikling igennem forskellige kompetencer og færdigheder, for derigennem at opnå en høj selvværdsfølelse og at borgerne blive så selvstændige og selvhjulpne som muligt.

Fælles tredje

Vi arbejder i de enkelte grupper med begrebet fælles tredje. Det fælles tredje er, når borgere og personale samarbejder om at udføre en arbejdsproces hen mod et mål, som de er fælles om i den enkelte gruppe. Et eksempel kan være i Dyreparken, hvor fælles tredje helt konkret handler om at rengøre, fodre eller aktivere dyrene.

Mission

Vores mission er at skabe en meningsfuld hverdag for borgerne gennem arbejde og aktivitetstilbud. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker om livskvalitet, og sikrer borgeren udvikling og vedligehold af færdigheder i et anerkendende og ligeværdigt fællesskab.