Velkommen til NBV (Nordjyllands Beskyttede Værksted)

NBV (Nordjyllands Beskyttede Værksted) i Hjørring er et dagtilbud til voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Vi kan tilbyde beskyttet beskæftigelse i vores produktionsafdelinger og aktivitets- og samværstilbud i vores forskellige grupper.

Aktivitetsafdelingen:

Aktiv/IT gruppen
Friheden
Caféen NBV
Dyreparken NBV
Kreativgruppen
Mirabell & Café 33 
Oasen
Satelitten
Sansemotorisk

Produktionsafdelingen:

Snedkeri
Kantinedrift
Borgerne, der vælger disse aktiviteter, er individuel aflønnet alt efter den enkeltes erhvervsevne.

Vi lægger vægt på

  • at lave en individuel tilrettelagt aktivitet, som giver støtte og udviklingsmuligheder for den enkelte borger med udgangspunkt i vores fællesværdier
  • at skabe arbejdspladser i vores produktionsafdelinger, som er opbygget efter samme principper som på det almindelige arbejdsmarked.
  • at de produkter borgerne fremstiller, eksempelvis i vores kreativafdeling, ofte har en reel salgs- og brugsværdi. Vi mener, at det giver borgerne en succesoplevelse og selvtillid, at se de ting, de fremstiller, blive brugt til noget eller blive solgt i vores butik.
  • at borgerne lærer at fungere sammen med andre i et socialt fællesskab