Mål for borgerne

På Snedkeriet NBV arbejder vi med udgangspunkt i dagtilbuddets fællesværdier. Derudover har vi opsat en række egne målsætninger og delmål for borgerne.

Igennem produktionen er det vores målsætning at give borgerne en god og struktureret tilværelse, ved at tilbyde en arbejdsdag, der ligner det private arbejdsmarked så meget som muligt. Vi ønsker samtidig at styrke borgerens arbejdsidentitet.

Borgeren skal have mulighed for at opleve fornemmelsen af opdelinger af døgnet i en arbejdstid, fritid, arbejds- og ferieperiode, fritid i stedet for lediggang, at kunne nyde efter at have ydet og at være en vigtig bidragsyder til samfundet.

Vi arbejder med flere delmål:

  • At udvikle borgerens kompetencer til at løse specifikke opgaver ved at tage del i produktionen samt øge borgerens evne til at lettere at løse nye og tilsvarende arbejdsopgaver
  • At skabe varierede og meningsfyldte arbejdsopgaver til vore borgere, målrettet den enkeltes behov
  • At give borgerne forståelse for, at alle opgaver er betydningsfulde for det samlede resultat
  • At lære værdien af at udnytte arbejdstiden effektivt gennem god mødedisciplin samt overholdelse af pauser
  • At gøre borgerne bevidst om forskellen på kvalitet og kvantitet (kvalitet er en selvfølge, hurtighed kan indøves).

Det er vores målsætning, at borgerne herigennem opnår følelsen af:

  • Kvalitetsbevidsthed
  • Ansvarlighed
  • Social samhørighed
  • Øget livskvalitet
  • Styrket arbejdsidentitet

Hvis borgerne ønsker det og målsætningen er helt eller delvis opnået, vil der være mulighed for efterfølgende praktikophold på det private arbejdsmarked.