Snedkeri NBV

Snedkeriet på NBV er et dagtilbud, der tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere under servicelovens § 103.

Det drejer sig primært om borgere under folkepensionsalderen, som pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funtionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet under normale vilkår.

Vi er normeret til 20 borgere. Personalet, der overser produktionen og følger borgerne, har en håndværksmæssig baggrund.

Træproduktion

Vores primære arbejdsområde er palleproduktion til erhvervslivet, hvor vi bl.a. leverer til EXPO-NET og Tetra Pak. Palleproduktionen er godkendt og certificeret fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til varmebehandling af træet efter europæisk standard.

Vi pakker og emballerer også bordplader for Scandiwood direkte på deres adresse. Derudover samarbejder vi løbende med REVA omkring forarbejdning af træ til deres sengeproduktion.

Ved ledig kapacitet starter vi mindre sideløbende produktioner, og har f.eks. tidligere produceret ølkasser til Bryghuset Vendia, sengeklodser til Hjælpemiddeldepotet og sæbeholdere for Badeanstalten.