Servicegruppen

Servicegruppen varetager mange forskelligartede arbejdsopgaver indenfor den daglige drift og vedligehold på NBV, Reva, Vester Thirup, Mirabell & Café 33 samt i 9 forskellige botilbud i Hjørring Kommune.

Vores opgaver spænder vidt fra indendørs og udendørs vedligehold af bygningerne, interne ombygningsprojekter, græsslåning, hækklipning, snerydning på NBV og akut opståede praktiske opgaver.

Servicerer botilbud

Vi hjælper også borgerne i botilbuddene med mindre opgaver i eget hjem som f.eks. omflytning af møbler - og ved fraflytning foretager vi syn af lejlighederne.

Ved større mere tidskrævende opgaver, hvor der er behov for specialværktøj og særlige kompetencer, sørger vi for at rekvirere håndværkere udefra, der kan varetage projektet.

Derudover er vi ansvarlige for driften af maskinparken på NBV, herunder servicering af busserne, olieskift, syn af bilerne, klargøring, vedligehold og eftersyn af maskiner m.m.

Kontakt Servicegruppen:

Mandag - torsdag kl. 7.30 - 15.30 Fredag kl. 7.30 - 14.30

René Stenbjerg Johansen
Servicemedarbejder
Mobil: 4193 7355

Martin Ulrik Kirkelund
Servicemedarbejder
Mobil: 4122 6469