Produktionsafdeling

NBV kan tilbyde 3 slags beskyttet beskæftigelse i hhv. snedkeri, køkken eller rengøring. Produktionsafdelingen hører under serviceloven §103.