Personale

Personalet består af 30 fastansatte medarbejdere. Halvdelen har en pædagogisk uddannelse, den anden halvdel en faglig baggrund, som eksempelvis håndarbejdslærer, keramiker, smed, tømrer, trykker, køkkenassistent eller social- og sundhedshjælper. Vi har 5 lønnede pædagogstuderende fast tilknyttet. Vores servicepersonale består af en rengøringsassistent og to serviceassistenter. § 104 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. § 103 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Personale

Personalet består af 30 fastansatte medarbejdere. Halvdelen har en pædagogisk uddannelse, den anden halvdel en faglig baggrund, som eksempelvis håndarbejdslærer, keramiker, smed, tømrer, trykker, køkkenassistent eller social- og sundhedshjælper.

Vi har 5 lønnede pædagogstuderende fast tilknyttet.

Vores servicepersonale består af en rengøringsassistent og to serviceassistenter.

§ 104
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

§ 103
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.