Arbejdsplads MED

I Hjørring Kommune har vi lavet en MED-aftale, som skal sikre det gode samarbejde, trivsel og velfungerende arbejdsvilkår samt give dig klarhed om dine opgaver og løsninger.

MED-aftalen indeholder de overordnede rammer for samarbejde og arbejdsmiljø, som f.eks. APV, opgavebeskrivelser, forebyggelse, før-ulykker og kompetenceudvikling.

På § 104 består Arbejdsplads-med udvalget af

Anne Mette Drustrup
Formand

Pernille Horne
Næstformand for arbejdsplads MED § 104
Tillidsrepræsentant for SL

Charlotte Charif Satelitten NBV
Arbejdsmiljørepræsentant

Anja Marie Larsen

Jens Bjergager