Kontakt Satelitten

Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00 og fredag kl. 8.00 - 14.00

Mona Ottesen
Pædagog

Charlotte Buchard Charif
Pædagog

Yvonna Johansen
Pædagog

Lise Friis Rasch
Støttepædagog

Tlf.: 7233 6465