Satelitten

Satellitten er et aktivitets- og samværstilbud til fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, på vidt forskellige udviklingstrin.

Vi er normeret til 14 borgere, og personalet består af en fuldtids- og to deltidspædagoger, samt til tider støttepædagoger, studerende, folk i virksomhedspraktik o.l.

Borgersammensætningen er meget forskelligartet, og der er mange individuelle hensyn at tage, både personligt og praktisk, såsom toiletbesøg, spisning, af- og påklædning og kropslig støtte.

Hverdagen i Satellitten

Vi arbejder ud fra en struktureret hverdag med fast ugeskema. For at gøre ugen overskuelig for borgerne er ugeskemaet lavet med Boardmakersymboler, da de visuelle symboler, frem for tekst, er vigtig i borgernes forståelse af hverdagen. Derudover er der enkelte borgere, som får udarbejdet et personligt ugeskema. Den enkelte borger har selv indflydelse på ugeskemaet ift. aktiviteter.

Vores uge kan bestå af:

Ugeskema med Boardmakersymboler
Der er mange forskellige slags aktiviteter, både oplevelser, fysiske og stillesiddende aktiviteter. Idræt kunne bestå af bowling, ringkast eller boldkast med faldskærm. Andre aktiviteter kan være sang og musik, bustur, dansesnor, cykling, simulator hest, disko, Feel good way, trommespil, gåture, historielæsning, Wii spil, Ipad, ridning, socialmotorik, massage, bankospil, fysisk træningsprogram og bevægelse. Mange af vores aktiviteter er i samarbejde med Oasen og Aktivgruppen. Vi har aktiviteter, som er højtidsbestemt, såsom påske, jul, fastelavn, sommerfest, Sankthans og fødselsdage. Med alle aktiviteter er der taget udgangspunkt i hver enkelt borgers formåen, behov og kognitivt niveau. Ligeledes tager vi digitale billeder, som bruges i den pågældende borgers kontaktbog/IPad.

I Satellitten ligger vi stor vægt på borgernes individuelle behov og personlighed, det præger meget vores hverdag, da borgerne er meget forskellige og udfordrer os på forskellig vis.

Vi benytter den pædagogiske metode Gentle teaching, da vi er meget kropslige og empatiske, og vi bruger vores intuition rigtig meget i hverdagen. Vi er meget bevidste om ikke at overskride borgernes personlige intimsfære.

I hverdagen benytter vi meget humor som arbejdsredskab, da det er med til at ”vække borgerne”, og vi er som personale bevidste om, at vi med vores gejst viser dem vejen.

Kommunikation

 Vi bruger rigtig mange kommunikationsformer, såsom:

 • Øjne
 • Lyd
 • Bevægelser
 • Tegn til tale
 • Tavler
 • Personlige tavler
 • Billeder
 • Foto
 • Boardmaker
 • Talemaskine
 • Ipad
 • Kontaktbøger
 • Taletræning

Som personale er vi meget gode til at give plads til vores forskellige kompetencer og væremåder. Det ser vi som en stor styrke i vores arbejde.

Kontakt Satelitten
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00 og fredag kl. 8.00 - 14.00 

Mona Ottesen
Pædagog

Charlotte Buchard Charif
Pædagog

Yvonna Johansen
Pædagog 

Lise Friis Rasch
Støttepædagog