Kommunikationsmedarbejder

It-værksted

I samarbejde med det øvrige personale arbejdes der med at støtte og videreudvikle borgernes kommunikative kompetencer.
Det er individuelt hvilke forløb samt hjælpemidler der er brug for.

Der arbejdes med afsæt i ASK.
ASK står for Alternativ og Supplerende Kommunikation.
ASK er en fællesbetegnelse for de mange måder, man kan kommunikere på, hvis talen ikke er tilstrækkelig. Det kan fx være mimik, kropssprog, blikretning, udpegning med hånd/øjne, tegn og brug af billeder eller symboler.
ASK omfatter også brugen af kommunikationshjælpemidler – billeder, symboler, symboltavler og -bøger, fotos og IKT hjælpemidler som computerprogrammer, talemaskiner og pc´er med særlige kommunikationsprogrammer.

Mandag - torsdag kl. 8.00 - 14.00 og fredag kl. 8.00 - 13.00

Jane Kjeldbjerg Sørensen
Pædagog
Tlf:72336457
E-mail: jane.kjeldbjerg.soerensen@hjoerring.dk