Målsætning

Dagtilbuddet Friheden er et tilbud til fortrinsvis selvhjulpne udviklingshæmmede, som har glæde af et pædagogisk tilbud.

Vi arbejder ud fra Servicelovens § 104 - aktivitets og samværstilbud: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Friheden NBV

Vores målsætning er, at støtte borgeren i at føle livsglæde, styrke selvværdet, vedligeholde færdigheder og fortsat udvikle sig.

En af vores kerneydelser er, at hjælpe borgerne til:

  • at føle sig tryg og sikker
  • at føle sig værdsat og respekteret
  • at føle sig inkluderede i fællesskabet

Her arbejdes der ud fra tanken om hjælp til selvhjælp, og ud fra Hjørring Kommunes grundlæggende værdier, som bygger på tillid, dialog og arbejdsglæde.