Friheden

Friheden er et tilbud til fortrinsvis ældre udviklingshæmmede, som har glæde af et pædagogisk tilbud.

Borgerne er selv med til at tilrettelægge hverdagen og vi arbejder på at give dem så meget selvbestemmelse og medindflydelse som muligt.

Borgerne har mulighed for, alt efter overskud og formåen, at deltage i fællesaktiviteter med de andre grupper.
Friheden NBV Dagtilbuddet er et tilbud ud fra serviceloven § 104.

Serviceloven § 104

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Vi arbejder ud fra Hjørring Kommunes grundlæggende værdier, som bygger på tillid, dialog, arbejdsglæde og hjælp til selvhjælp.

Friheden er normeret til 14 borgere.