Fysioterapi

På NBV kan borgerne benytte sig af tilbud om fysioterapi i samarbejde med Hjørring Sundhedscenter.

Det foregår enten via kommunens træningsenhed på Sundhedscentret, som vi kører samlet til i NBVs bus eller her i huset, hvis borgeren ikke er så mobil.

Formålet med fysioterapi er at vedligeholde borgerens funktionsevne og styrke hans/hendes muskler og indre organer ved hjælp af forskellige øvelser.

Fysioterapien er tilpasset den enkelte borgers behov, og træningsprogrammet planlægges i samarbejde med pædagogerne og fysioterapeuterne. Vi har også mulighed for at lave daglige øvelser med borgeren i huset, hvor vi træner ud fra instruktion og billeder af øvelserne udarbejdet af fysioterapeuten.