Fællesaktiviteter NBV

Grupperne på NBV har mulighed for at samarbejde på tværs.

Vi føler, at det er med til at give borgerne megen glæde og styrkede sociale kompetencer.

Derfor har vi nogle faste fællesaktiviteter som f.eks.

  • Dansesnor
  • Sang og musik
  • Gymnastik

Borgerne har også mulighed for at få behandling via dagtilbuddet indenfor:

  • Fysioterapi
  • Hestesimulator
  • Snoezel

NBV har en handicapvenlig bus til rådighed og kører borgerne til de tilbud, der ikke foregår i huset.