Aktiv/IT Gruppen

Aktiv/IT gruppen henvender sig til borgere, med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, der gerne vil og kan have en aktiv hverdag. Borgerene skal være fysisk mobile, det vil sige ikke kørestolsbrugere.

Motion og bevægelse er en fast del af hverdagen, og vi er ude hver dag, uanset vind og vejr. Gruppen benytter efter behov, interesser og ønsker sundhedscenteret i Hjørring, samt husets gymnastiksal.
Vi bruger meget orienteringsløb/gå tur med indbyggede opgaver, hvor vi filmer eller tager billeder. 
Vi tager til skov og strand, så tit det kan lade sig gøre. Turene ud af huset går ligeledes til kulturelle seværdigheder. 

Vi arbejder med at give borgerne en grundlæggende forståelse og færdigheder for digital kommunikation. Derudover ønsker vi også, at styrke og udvikle borgernes læse/skrive redskaber. Til dette arbejde benytter vi iPad, touch skærm, Piccollage, bookcreater og mere traditionelle undervisningsformer.

Vi følger årets gang og laver kreative aktiviteter, som passer til de forskellige årstider. Vi vægter den individuelle kommunikationsform højt og arbejder i denne forbindelse med personlige ugeplaner, udarbejdet med f.eks. boardmaker eller billeder, hvor den enkelte borger selv er med til, at udforme planen efter eget formåen.

Vi vægter forudsigelighed og struktur, som er et af NBV’s fællesværdier. I aktiv/IT gruppen arbejder vi med borgerens selvstændighed gennem vores valg af ugeaktiviteter og små praktiske opgaver (hjælp til selvhjælp) i det daglige. Vi lægger stor vægt på, at udvikle borgerens sociale færdigheder, samt forsøger at imødekomme den enkeltes ønske, hvor vi også bruger humoren som en vigtig del af hverdagen.

Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00
Tlf.:7233 6476 

Jane Sørensen
Pædagog

Ditte Michelle Andersen
Pædagog

Kristine Reinholt Kjær
social og sundhedshjælper

Gitte Høgsted Thomassen
Pædagog