Aktivitets- og samværstilbud

På NBV kan vi tilbyde forskellige Aktivitets- og samværstilbud. Hvert dagtilbud rummer aktiviteter og et dagsprogram, som vi kan tilpasse hver borgers funktionsniveau. Aktivitets- og samværstilbud hører under serviceloven §104.