Aktivitetstilbud

På NBV kan vi tilbyde 8 forskellige dagtilbud (inkl. Dyreparken). Hvert dagtilbud rummer aktiviteter og et dagsprogram, som vi kan tilpasse hver borgers funktionsniveau.